Erfrecht

erfrecht

erfeniskwesties
u heeft al genoeg te verwerken

Het overlijden van een dierbare geeft vaak veel verdriet en maakt veel emoties los. Een geschil over het afwikkelen van de erfenis maakt zaken nog veel pijnlijker. dsv advocaten wil u graag hierin bijstaan, waarbij het belangrijkste is dat u uw leven weer kunt oppakken en verder kunt met het verwerken van uw verlies.

Wel testament, geen testament

erfrecht - dsv advocaten - echtscheiding mediation familierecht alimentatie overlegscheidenAls de overledene een testament heeft gemaakt, wordt de nalatenschap in beginsel afgewikkeld zoals de overledene dat bij testament heeft bepaald. Toch kunnen er soms verschillende manieren zijn om het testament uit te leggen of verschilt u van mening hoe zaken moeten worden afgewikkeld. Ook als er geen testament is en de wet als uitgangspunt geldt voor de afwikkeling, kunnen pijnlijke discussies ontstaan.

dsv advocaten: ook voor erfeniskwesties

Wij staan u graag ter zijde met juridisch advies en willen u deze aspecten van een erfeniskwestie graag uit handen nemen.

“Voorkomen is beter dan genezen”

dsv advocaten | altijd de persoonlijk best passende oplossing