Personen- en Familierecht

personen- en familierecht

altijd een passend advies of oplossing

Personenrecht en familierecht - dsv advocaten - Erfrecht mediation echtscheiding alimentatie overlegscheiden

Het familierecht omvat heel veel verschillende onderwerpen die terug te vinden zijn in Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek. Te denken valt daarbij aan:

  1. Echtscheiding
  2. Boedelverdeling
  3. Afwikkeling van huwelijkse voorwaarden of de verdeling van een gemeenschap van goederen
  4. Zorgregelingen, (ouderlijk) gezag, het ouderschapsplan
  5. Voogdij, curatele, bewindvoering
  6. Adoptie
  7. Het verevenen van pensioenen na scheiding
  8. Naamrecht
  9. Afstammingsrecht
  10. Kinderontvoering

Vaak gecompliceerde onderwerpen waarvoor u met vragen bij ons terecht kunt en waarbij wij u van een voor u passend advies of oplossing zullen voorzien

“Wij staan u met raad en daad ter zijde”

dsv advocaten | altijd de persoonlijk best passende oplossing